MENI
SPLETNI ISKALNIK
PREDSTAVITEV ZAVODA

Humanitarno socialni zavod MIRNO MORJE je ustanovljen za holistično obravnavo ljudi s posebnimi potrebami ter drugih s tem namenom povezanih dejavnosti, ki se v celoti izvajajo kot neprofitne.

Namen ustanovitve zavoda je neprofitno opravljanje dejavnosti, ki so povezane z osnovnim namenom:

  • organiziranje dejavnosti za izboljšanje kvalitete življenja oseb s posebnimi potrebami,
  • razvijanje sistema mentorstva, svetovanja in inštrukcij za osebe s posebnimi potrebami,
  • raziskava metod dela in izobraževanja ljudi s posebnimi potrebami,
  • socialno ekonomsko vključevanje ranljivih skupin,
  • širjenje kulture enakih možnosti,
  • uporaba gospodarske dejavnosti, kot podpora glavne dejavnosti,
  • organizacija konferenc, okroglih miz, delavnic, poletnih šol, seminarjev v podporo  holističnega pristopa k obravnavi ljudi s posebnimi potrebami, sodelovanje z ostalimi sorodnimi zavodi, navezava stikov z uradnimi delegacijami institucij EU in ostalih držav v RS z namenom mednarodnega sodelovanja.

S temi dejavnostmi in programi, ki temeljijo na športu, kulturi in organizaciji različnih delavnic, skrbimo za enakopravno vključevanje mladih s posebnimi potrebami v vsakodnevno dogajanje in s tem izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

Zavod nase prevzema pomembno vlogo do promoviranja enakovredne pravice do smeha, igre in medsebojnega druženja vseh mladih ne glede na drugačnost, torej tudi mladih s posebnimi potrebami, ki so hote ali nehote odrinjeni na socialni in družbeni rob.Podrobnejšo predstavitev zavoda in delovanja smo za vas pripravili v zloženki:


      

Za ogled velike slike kliknite na zloženko.
SPONZORJI


Pošta Slovenije